Bovenstaand beeld komt uit de promotiefilm voor Triora, een verslavingskliniek in Alicante.

Communicatie is voor elke organisatie van levensbelang

Als de interne communicatie niet goed verloopt, werken mensen langs elkaar heen en zijn ze verre van effectief. Afspraken lopen spaak en mensen missen belangrijke informatie. Ook ontstaat er vaak een gebrek aan onderlinge verbondenheid. Er vormen zich groepjes, want de informele communicatie ‘bij de koffieautomaat’ gaat gewoon door. Hierdoor ontstaat een wij/zij-houding. Het gevoel een gemeenschappelijk doel te hebben, ontbreekt. Communicatie-advies en de uitvoering ervan door een externe partij die met een onafhankelijke blik naar de organisatie kijkt, kan dan nieuwe inzichten en helderheid brengen.

Als de communicatie naar buiten toe niet helder is, ontstaat er verwarring bij klanten, stakeholders, leveranciers en andere betrokkenen. Het imago van de organisatie komt daardoor onder druk te staan. Als de interne communicatie faalt, is dat meestal naar buiten toe ook duidelijk te merken. Het is immers heel lastig om naar buiten toe één gezicht te laten zien, als dat van binnen niet zo wordt ervaren. Bovendien voelen externe partijen het feilloos aan als de communicatie niet authentiek is.

Communicatie-advies en uitvoering sinds 2006

Belangrijk dus om eerst ervoor te zorgen dat de communicatie intern soepel verloopt, zodat daarna kan worden gekeken naar wat er naar buiten toe gecommuniceerd wordt. red pepper gang productions heeft sinds 2006 ervaring met communicatie-advies en uitvoering, zowel intern als extern.